• آریان شیمی
  • آریان شیمی
  • آریان شیمی
  • آریان شیمی
  • آریان شیمی
محصولات آریان شیمی

پلی اتیلن گلیکول PEG

توضيح فارسي : پلی اتيلن گليكول ( مخفف PEG ) پليمری است كه بسته به طول زنجيره ی مولكولی حالت مايع و يا جامد دارد ، از نظر شيميايی راكد و غير فعال ، غير حلال در آب و غير سمی است. به دليل اين خواص، در پزشكى و داروسازى به عنوان حامل مواد مؤثر ، در صنايع با كاربردهای گوناگون ، همچنين در تحقيقات بيولوژى سللولی مورد استفاده قرار می گيرد.
در بسيارى از داروها وجود دارد كه هم در اين مورد و هم در مورد فرآورده هاى آرايشى بهداشتى موجب افزايش نفوذدهی می شود ، يعنى ديواره روده همچنين پوست را براى مواد مؤثر ( ولى متأسفانه همينطور برای سموم نیز ) نفوذ پذير می سازد تا بدين وسيله این مواد آسانتر به اندامگان نفوذ پيدا كنند. هم از اين روست كه كاربرد آن مخاطره آميز تلقی می گردد.

در ضمن ، کلیه فرآورده های آرایشی ، بهداشتی طبیعی و گیاهی اصیل لوگونا فاقد PEG می باشند.

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

توضیحات :

لی اتيلن گليكول ( مخفف PEG ) پليمری است كه بسته به طول زنجيره ی مولكولی حالت مايع و يا جامد دارد ، از نظر شيميايی راكد و غير فعال ، غير حلال در آب و غير سمی است. به دليل اين خواص، در پزشكى و داروسازى به عنوان حامل مواد مؤثر ، در صنايع با كاربردهای گوناگون ، همچنين در تحقيقات بيولوژى سللولی مورد استفاده قرار می گيرد. در بسيارى از داروها وجود دارد كه هم در اين مورد و هم در مورد فرآورده هاى آرايشى بهداشتى موجب افزايش نفوذدهی می شود ، يعنى ديواره روده همچنين پوست را براى مواد مؤثر ( ولى متأسفانه همينطور برای سموم نیز ) نفوذ پذير می سازد تا بدين وسيله این مواد آسانتر به اندامگان نفوذ پيدا كنند. هم از اين روست كه كاربرد آن مخاطره آميز تلقی می گردد. در ضمن ، کلیه فرآورده های آرایشی ، بهداشتی طبیعی و گیاهی اصیل لوگونا فاقد PEG می باشند.

نام :

پلی اتیلن گلیکول PEG

عکس کوچک 1 :

files\8061\gallery\product\\timages\50020_200X200.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8061\gallery\product\\timages\50020_145X145.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8061\gallery\product\\timages\50020_40X40.jpg

عکس اورجینال :

files\8061\gallery\product\\timages\50020.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

3897

آریان شیمی

Copyright © 2012 www.naserkhosro.com rights reserved

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی