• آریان شیمی
  • آریان شیمی
  • آریان شیمی
  • آریان شیمی
  • آریان شیمی
محصولات آریان شیمی

پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

توضيح فارسي : واژه پتاس به تمام املاح پتاسيم دار محلول در آب اطلاق مي‌شود. پتاس يكي از 3 عنصر ضروري مورد استفاده موجودات زنده مي‌باشد. اين ماده اغلب به عنوان كود شيميايي در صنايع كشاورزي به كار گرفته مي‌شود. مهمترين تركيبات پتاس عبارتند از كلرور پتاسيم، سولفات پتاسيم – سولفات پتاسيم – منيزيم، سولفات پتاسيم، و نيترات پتاسيم. پتاس در سنگ هاي رسوبي آذرين و دگرگوني و به صورت محلول در آب درياها و شورابه ها موجود است و بزرگترين منبع تامين كننده آن، نهشته هاي رسوبي و تبخيري هستند.


موارد استفاده پتاس:

كلرور پتاسيم (پتاس) توليد شده عمدتاٌ بعنوان كود شيميايي عرضه خواهد شد.وضعيت جهاني توليد پتاس:

صنايع توليد كننده پتاس تنها در كشورهاي معدودي متمركز شده اند. حدود 15 كشور در جهان توليدكننده پتاس هستند و 150 كشور از محصولات آنها استفاده مي نمايند. مهمترين كشورهاي توليدكننده كانادا، كشورهاي متشرك المنافع و آلمان هستند كه حدود 76 درصد از نياز پتاس جهان را تامين مي كند. ايران با وجود داشتن ذخاير .پتاس هنوز توليدي ندارد و حدود 300-200 هزار تن پتاس وارد مي كند.

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

توضیحات :

واژه پتاس به تمام املاح پتاسيم دار محلول در آب اطلاق مي‌شود. پتاس يكي از 3 عنصر ضروري مورد استفاده موجودات زنده مي‌باشد. اين ماده اغلب به عنوان كود شيميايي در صنايع كشاورزي به كار گرفته مي‌شود. مهمترين تركيبات پتاس عبارتند از كلرور پتاسيم، سولفات پتاسيم – سولفات پتاسيم – منيزيم، سولفات پتاسيم، و نيترات پتاسيم. پتاس در سنگ هاي رسوبي آذرين و دگرگوني و به صورت محلول در آب درياها و شورابه ها موجود است و بزرگترين منبع تامين كننده آن، نهشته هاي رسوبي و تبخيري هستند. موارد استفاده پتاس: كلرور پتاسيم (پتاس) توليد شده عمدتاٌ بعنوان كود شيميايي عرضه خواهد شد. وضعيت جهاني توليد پتاس: صنايع توليد كننده پتاس تنها در كشورهاي معدودي متمركز شده اند. حدود 15 كشور در جهان توليدكننده پتاس هستند و 150 كشور از محصولات آنها استفاده مي نمايند. مهمترين كشورهاي توليدكننده كانادا، كشورهاي متشرك المنافع و آلمان هستند كه حدود 76 درصد از نياز پتاس جهان را تامين مي كند. ايران با وجود داشتن ذخاير .پتاس هنوز توليدي ندارد و حدود 300-200 هزار تن پتاس وارد مي كند.

نام :

پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

عکس کوچک 1 :

files\8061\gallery\product\\timages\49394_200X200.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8061\gallery\product\\timages\49394_145X145.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8061\gallery\product\\timages\49394_40X40.jpg

عکس اورجینال :

files\8061\gallery\product\\timages\49394.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

3828

آریان شیمی

Copyright © 2012 www.naserkhosro.com rights reserved

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی