• آریان شیمی
  • آریان شیمی
  • آریان شیمی
  • آریان شیمی
  • آریان شیمی
محصولات آریان شیمی

کربنات پتاسیم

کربنات پتاسیم

توضيح فارسي : پتاسيم از نظر فراواني هفتمين عنصر فراوان در پوسته زمين است و فراواني اين عنصر در پوسته زمين 6/2% و ششمين عنصر فراوان در آب دريا مي باش.
فلز پتاسيم به رنگ سفيد- نقره اي و عدد اتمي اين عنصر 19، وزن اتمي 39/09 وزن مخصوص0/862 گرم بر سانتيمتر مكعب، سختي0/4 در مقياس موس، خيلي نرم، نقطه جوش 759 درجه سانتيگراد و نقطه ذوب 63/35 درجه سانتيگراد مي باشد.
پتاس در سنگهاي رسوبي آذرين و دگرگوني و بصورت محلول در آب درياها و شورابه ها موجود است و بزرگترين منبع تأمين كننده آن، نهشته هاي رسوبي و تبخيري هستند0
.( ازت، فسفر، پتاسيم ,NPK) واژه پتاس به تمام املاح پتاسيم دار محلول در آب اطلاق مي شود0 پتاس يكي از سه عنصر اصلي در كودهاي كشاورزي مي باشد
:مهمترين تركيبات پتاسيم كه بعنوان كود كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند، عبارتند ازسولفات پتاسيم منيزيم ، (KNO3) نيترات پتاسيم ، (K2SO4) سولفات پتاسيم ، (KCl) كلرور پتاسيم

این ماده به عنوان کود،در صنايع شيشه سازي ، نساجي ،صنايع غذايي، صنايع شوينده و بهداشتي و آرايشي و... استفاده می شود.

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

توضیحات :

پتاسيم از نظر فراواني هفتمين عنصر فراوان در پوسته زمين است و فراواني اين عنصر در پوسته زمين 6/2% و ششمين عنصر فراوان در آب دريا مي باشد. فلز پتاسيم به رنگ سفيد- نقره اي و عدد اتمي اين عنصر 19، وزن اتمي 39/09 وزن مخصوص0/862 گرم بر سانتيمتر مكعب، سختي0/4 در مقياس موس، خيلي نرم، نقطه جوش 759 درجه سانتيگراد و نقطه ذوب 63/35 درجه سانتيگراد مي باشد. پتاس در سنگهاي رسوبي آذرين و دگرگوني و بصورت محلول در آب درياها و شورابه ها موجود است و بزرگترين منبع تأمين كننده آن، نهشته هاي رسوبي و تبخيري هستند0 .( ازت، فسفر، پتاسيم ,NPK) واژه پتاس به تمام املاح پتاسيم دار محلول در آب اطلاق مي شود0 پتاس يكي از سه عنصر اصلي در كودهاي كشاورزي مي باشد :مهمترين تركيبات پتاسيم كه بعنوان كود كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند، عبارتند ازسولفات پتاسيم منيزيم ، (KNO3) نيترات پتاسيم ، (K2SO4) سولفات پتاسيم ، (KCl) كلرور پتاسيم این ماده به عنوان کود،در صنايع شيشه سازي ، نساجي ،صنايع غذايي، صنايع شوينده و بهداشتي و آرايشي و... استفاده می شود.

نام :

کربنات پتاسیم

عکس کوچک 1 :

files\8061\gallery\product\\timages\49393_200X200.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8061\gallery\product\\timages\49393_145X145.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8061\gallery\product\\timages\49393_40X40.jpg

عکس اورجینال :

files\8061\gallery\product\\timages\49393.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

3327

آریان شیمی

Copyright © 2012 www.naserkhosro.com rights reserved

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی