گلیسیرین

مشخصات فنی

نام

گلیسیرین

فرمول شیمیایی

C12H19Cl3O8

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

56038-13-2

شماره استاندارد بین المللی

96K6UQ3ZD4

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

3.76466

HR

3

فشار بخار

500.0025

چگالی نسبی

1.26

حالت در دمای 25 °C

L

جرم مولی (گرم در مول)

۹۲٫۰۹

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب)

1.261

دمای ذوب (°C)

17.8

دمای جوش (°C)

290

اسیدیته (pka)

1.4746

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم)

283

محصولات مرتبط