کربنات پتاسیم

مشخصات فنی

نام

کربنات پتاسیم

فرمول شیمیایی

K2CO3

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

584-08-7

شماره استاندارد بین المللی

PLA000

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

5.64883

HR

3

چگالی نسبی

2.29

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

138.2055

دمای ذوب (°C)

891

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم)

112

محصولات مرتبط