کربنات باریم

مشخصات فنی

نام

کربنات باریم

فرمول شیمیایی

CO3 .Ba

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

513-77-9

شماره استاندارد بین المللی

BAJ250

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

N

p to m

8.06597

HR

3

چگالی نسبی

4.43

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

197.35

محصولات مرتبط