مونو پروپیلن گلیکول

مشخصات فنی

نام

مونو پروپیلن گلیکول

فرمول شیمیایی

(C3H6O)n. H2O

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

25322-69-4

شماره استاندارد بین المللی

PKI500

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

HR

3

حالت در دمای 25 °C

S

محصولات مرتبط