منتول

مشخصات فنی

نام

منتول

فرمول شیمیایی

C10H20O۱

شماره استاندارد بین المللی

۸۹-۷۸-۱

جرم مولی (گرم در مول)

127.56

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب)

0.890 g·cm−3 solid

دمای جوش (°C)

212

محصولات مرتبط