سوربیتول

مشخصات فنی

نام

سوربیتول

فرمول شیمیایی

C6H14O6

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

50-70-4

شماره استاندارد بین المللی

506T60A25R 

جرم مولی (گرم در مول)

۱۸۲٫۱۷

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب)

1.489

دمای ذوب (°C)

۹۵

محصولات مرتبط