پتاسیم سوربات

مشخصات فنی

نام

پتاسیم سوربات

فرمول شیمیایی

C6H7KO2

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

516931

جرم مولی (گرم در مول)

۱۵۰٫۲۲

محصولات مرتبط