گلوکز

مشخصات فنی

نام

گلوکز

فرمول شیمیایی

C6H12O6

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

۵۰-۹۹-۷

شماره استاندارد بین المللی

5SL0G7R0OK

جرم مولی (گرم در مول)

180.16

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب)

1.54

دمای ذوب (°C)

146

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم)

91

محصولات مرتبط