جیوه نقره ای | جیوه صنعتی

مشخصات فنی

نام

جیوه نقره ای | جیوه صنعتی

ظاهر

مایع

دمای ذوب (°C)

−۳۸٫۸۳

دمای جوش (°C)

۳۵۶٫۷۳

محصولات مرتبط