بی کربنات سدیم (جوش شیرین)

مشخصات فنی

نام

بی کربنات سدیم (جوش شیرین)

نام تجاری

جوش شیرین

فرمول شیمیایی

NaHCO3

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

144-55-8

شماره استاندارد بین المللی

SFC500

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

N

p to m

3.4336

HR

1

چگالی نسبی

2.159

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

84.01

محصولات مرتبط