تری سدیم فسفات

مشخصات فنی

نام

تری سدیم فسفات

فرمول شیمیایی

Na۳PO۴

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

7601-54-9

شماره استاندارد بین المللی

367.864

جرم مولی (گرم در مول)

2.52

دمای ذوب (°C)

622

محصولات مرتبط