دی‌سدیم پیروفسفات

مشخصات فنی

نام

دی‌سدیم پیروفسفات

طبقه بندی

اسید

نام تجاری

اسید پیروفسفات سدیم

فرمول شیمیایی

Na2 H2P2O7

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

۶۴۴۱۰۲

میزان PH

1.4

محصولات مرتبط